یک پایگاه شعر و یک مجموعه رومیزی از اشعار

اگر به شعر و شاعری علاقه دارید

و امکان جستجوی شعر مورد نظر مهم است

و می خواهید نقشی در تصحیح متون داشته باشید 

http://ganjoor.net/ 

از راه زیر هم می توانید صاحب یک مجموعه رومیزی از اشعار شاعران به نام باشید

http://ganjoor.sourceforge.net/

/ 0 نظر / 5 بازدید