مصائب یک وبلاگ نویس-14

(41) اول یه چیزی بگم که اینجام مونده (بیخ خِر). بابا این یه دنیای مجازیه. مجازی تر از دنیایی که توش زندگی می کنیم! کارت رو تا می تونی محکم کن. فردا نیایی بگی وای هک شدم، آخ صفحه باز نمیشه، اِ... نظر داده بودن پس کو!

نسیمی هستی که بر چهره ها می وزی. یکی خنک میشه دعات می کنه، یکی دلش می سوزه نفرینت می کنه. یکی ... می سوزه آتیشت می زنه!

خونه ت رو روی آب بنا نکن: اول یه نسخه پشتیبان از وبلاگت داشته باش. البته اگر به اینترنت وصل شدی! سرعت کافی بود! وسط کار دیسکانکت نشدی! دوباره وصل شدی!! چشمت به صفحه خشک نشد که کی میاد بالا ... آخرش که رسیدی دیر نشده باشه! آخرش اینکه خونه ای داری که نه سقف داره نه دیوار نه کف ... چرا کف داره آبش!

/ 0 نظر / 11 بازدید