یک لینک مناسب برای این روزها و همه روز!

این روزها همه گاهی به آسمان نگاه می کنند

بلکه چیزی ببارد

که البته بشود دید وگرنه که... 

آدرس زیر امکانی به صورت  Screen saver در اخنیار می گذارد که می توانید پیش بینی وضعیت هوای محل سکونت خود را به صورت آنلاین و همین طور تا 3 روز بعد داشته باشید

http://yowindow. com/download. html

/ 0 نظر / 4 بازدید