مصائب یک وبلاگ نویس-10

(37) اگر قرار باشد برای نوشتن در فضای مجازی جز سرگرمی و تمرین نویسندگی و تخلیه هر چیزی که چنگ می اندازد و روحمان را می فشارد هدف دیگری هم قائل باشیم، شاید بشود ایجاد یک تلنگر یا حتی موج اجتماعی را نام برد به خصوص وقتی که گروهی وبلاگ نویس هماهنگ عمل کنند.

جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ندیدنی خیلی دارد که واداریم هر روز ببینیم و با تکرار خاطره اش آزرده تر شویم. گاهی خودمان هم نمی دانیم چرا حالمان بد است و از صبح تا شب که در این شهر راه می رویم و نفس می کشیم و خیلی خیلی معمولی زندگی می کنیم بدتر می شود. وبلاگ نویس می تواند با زبانی که راهش را به دل باز کند و انگار زبان ما شود این چرا های هر روز زندگی ما را زندگی کند و آن گونه که هست گاه دردناک و کاهنده و گاه به کنایه و طنز بازگو نماید.

و همچنین دیدنی هایی که نمی بینیم و در همین روزمرّگی ها و زنده مانی! های زندگی، نفس در نفس ما همه بار امید را به دوش می کشند و بد فراموش می شوند به رخمان بکشد.

کوچیک که بودیم تخته ها سیاه بود و ما سفید می نوشتیم. حالا که بزرگ شدیم تخته ها سفید شده یادت باشه ما سیاه ننویسیم. خدا این همه رنگ آفریده رنگ سیاه فقط یکی از آنهاست. 

/ 0 نظر / 12 بازدید