کی رفته ای ز دل ...

روزی که به تو پشت کردم یادم رفت بپرسم وقتی دلم برای تو تنگ شد کجا پیدایت کنم.

اما تو یادت بود و نشانی خود را جایی گوشه ی دلم گذاشتی.

تا دلم گرفت در آغوش تو بودم. چه نزدیک بودی. بیشتر خجالت کشیدم.

باز هم نشد که تو بدهکار باشی. کاش همه ی طلبکار ها مثل تو بودند. 

 

پ.ن: عنوان از فروغی بسطامی

/ 1 نظر / 13 بازدید