قرار بی قرار

دلم برای تو تنگ است واژه ام فریاد

هزار باره غزلهایم از نفس افتاد

بجز دمی که فرو خورده ام ندارم آه

فدای نرگس مستت و هر چه باداباد

/ 2 نظر / 15 بازدید
آزاد

من می آیم آرام و بی صدا قدم برمیدارم درون کوچه های دلتنگیت تو در خوابی عمیق فرو رفته ای در رویای مهتابی ات از این من تا تو یک ترانه - یک رویا - یک مهتاب فاصله است من میگذرم شب را میبرم تو برمیخیزی تو نگاه میکنی جای پایی برایت آشناست =============== احساست زیباست[گل]

NasibeH

و این یعنی عشق .. یعنی یک عشق صادقانه ..