واگویه های دل

از لحظه های مستی خود توبه می کنم

از درد خود پرستی خود توبه می کنم

از هر دمی که بی تو به سر شد دریغ و آه

من از تمام هستی خود توبه می کنم

/ 2 نظر / 13 بازدید